Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2017

       Redăm, în cele ce urmează, cuprinsul prevederilor art. VII al ordonanței:        Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile în care nu există încheiat un contract/acord colectiv de muncă, inițierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Codului fiscal.        Altă derogare se acordă și de la art....

citeste tot

Conferința națională de expertiză contabilă judiciară și extrajudiciară și Topul național al membrilor CECCAR

Conferința națională de expertiză contabilă judiciară și extrajudiciară și Topul național al membrilor CECCAR

              Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România are plăcerea de a vă invita la Conferința națională de expertiză contabilă și extrajudiciară, eveniment ce va avea loc marți, 28 noiembrie a.c, începând cu ora 14.00, la Hotel Sheraton, Platinum Ballroom, din București.        Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, organismul profesional care gestionează profesia contabilă la nivel național, acordă o importanță deosebită atribuțiilor pe care...

citeste tot

20 şi 21 ianuarie 2018 – Sesiune specială a examenului de acces la stagiu pentru absolvenţii programelor de masterat

     În atenţia absolvenţilor programelor de masterat pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR      Potrivit art. 3 alin. (1^1) din OG nr. 65/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare, la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenții cursurilor de master, organizate de facultățile de profil, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universități cu CECCAR.       Pentru...

citeste tot

Ședința Consiliului IFAC

Ședința Consiliului IFAC

      Liderii profesiei contabile globale s-au reunit la Bruxelles în perioada 15-16 noiembrie 2017 pentru a participa la ședința Consiliului Federației Internaționale a Contabililor și Atelierul Dezvoltarea unei profesii globale dinamice.       Discuțiile din cadrul ședinței s-au axat atât pe probleme administrative, cât și pe subiecte de mare interes la momentul actual, cum ar fi viitorul auditului și eticii, viitorul monedei euro și implicațiile pentru economia globală, tehnologia, implicarea IFAC în procesul  de...

citeste tot

Rezultate contestatii proba scrisa examen aptitudini – sesiunea noiembrie 2017

       Vă facem cunoscut faptul că situaţia rezultatelor contestaţiilor depuse, în termenul de 24 ore, de candidaţii declaraţi respinşi la proba scrisă a examenului de aptitudini, organizat în data de 11 noiembrie 2017, validată de comisia de reexaminare, a fost afişată la avizierul filialei.         Potrivit reglementărilor în vigoare, hotărârile comisiei de reexaminare rămân definitive.

citeste tot

PROBA ORALĂ A EXAMENULUI DE APTITUDINI – SESIUNEA NOIEMBRIE 2017

    Proba orală a examenului de aptitudini se organizează în ziua de 18 noiembrie 2017, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Corpul B,               Sala B417.      Accesul în sală a candidaților declarați admiși la proba scrisă se va face începând cu orele 09.00, pe baza cărții de identitate și a legtimației de examen primită la proba scrisă.                                                                                       Este interzis ca în proximitatea...

citeste tot

Rezultate contestatii examen acces la profesie – sesiunea 2017

        Vă facem cunoscut faptul că situaţia rezultatelor contestaţiilor depuse, în termenul de 24 ore, de candidaţii declaraţi respinşi la sesiunea examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 7 şi 14 octombrie 2017, validată de comisia de reexaminare, a fost afişată la avizierul filialei de domiciliu, precum şi la sediul filialei centru de examen.          Potrivit reglementărilor în vigoare, hotărârile comisiei de reexaminare rămân...

citeste tot

Rezultate proba scrisa examen aptitudini 2017

      Vă facem cunoscut faptul că rezultatele probei scrise a examenului de aptitudini, organizată în data de 11 noiembrie 2017 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.     Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul...

citeste tot

Repartizarea pe săli a candidaţilor la examenul de aptitudini Proba scrisă – 11 noiembrie 2017

Locaţie: Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Corpul B,                Amfiteatrul B7 Liste candidaţi:                  – Categoria expert contabil (click pentru detalii)                                                                                 IMPORTANT: – Examenul va incepe la orele 09:00 – Accesul în sala de examen se face între orele 08:00 şi 08:45, pe baza actului de identitate. Este interzis ca...

citeste tot

Ziua Internațională a Contabilului

Ziua Internațională a Contabilului

   CECCAR se alătură IFAC în sărbătorirea Zilei Internaționale a Contabilului – sprijinim cu mândrie profesioniștii contabili și misiunea lor de interes public ce include combaterea corupției, extinderea creșterii economice și îmbunătățirea calității vieții. Potrivit IFAC, sunt 3 milioane de profesioniști contabili la nivel mondial.    La mulți ani profesioniștilor contabili!                  ...

citeste tot