Consiliul UE: Un prag mai ridicat pentru România în ceea ce privește scutirea de la plata TVA a întreprinderilor mici

     Consiliul Uniunii Europene a adoptat recent o Decizie prin care România este autorizată să acorde o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește echivalentul în monedă națională a 88.500 EUR la cursul de schimb din ziua aderării. Potrivit articolului 1 al Deciziei, scutirea se acordă prin derogare de la articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE, potrivit căruia „România poate acorda o scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) persoanelor impozabile...

citeste tot

În atenția absolvenților programelor de masterat care doresc să beneficieze de înscrierea la stagiu în baza protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultățile de profil

În atenția absolvenților programelor de masterat care doresc să beneficieze de înscrierea la stagiu în baza protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultățile de profil

     Potrivit art. 3 alin. (1^1) din OG nr. 65/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare, la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenții cursurilor de master, organizate de facultățile de profil, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universități cu CECCAR.     Pentru finalizarea procesului de înscriere la stagiu a absolvenților programelor de masterat, în urma verificării dosarelor depuse, precum...

citeste tot

Proiect: Actualizarea Normelor metodologice de aplicare a ordonanței privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale

    Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ar putea fi actualizate, potrivit unui proiect legislativ pus în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).     Proiectul de hotărâre vizează corelarea normelor de aplicare a OUG nr. 28/1999 cu prevederile ordonanței, având în vedere modificările pe care le-a suferit actul normativ, se menționează în nota de fundamentare ce însoțește propunerea legislativă.    ...

citeste tot

Examen de admitere la stagiu – Proba din 14 octombrie 2017

Locaţie: Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Corpul B,                 Bld. Carol I, Amfiteatrul B5 Liste candidaţi:      – Categoria expert contabil (click pentru detalii) – discipline: Audit, Evaluare economică, Doctrină şi deontologie, Expertiză contabilă – durata 3 ore    – Categoria expert contabil pentru membrii contabili autorizaţi care îndeplinesc condiția de studii superioare economice (click pentru detalii) – discipline: Contabilitate, Audit, Evaluare economică, Doctrină...

citeste tot

Proiect MFP: Modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

      Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat în dezbatere publică un proiect de modificare și completare a Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016.       Potrivit MFP, inițierea proiectului normativ este determinată de ultimele modificări intervenite în ceea ce privește Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) referitoare la tratamentul contabil al veniturilor – aspect prevăzut de IFRS 15 Venituri din contractele...

citeste tot

Articol IFAC – Transformarea provocărilor în oportunități: concurența

       IFAC a publicat un nou articol bazat pe rezultatele Chestionarului global pentru PMM-uri realizat la finalul anului 2016, ca parte a unei serii de publicații care folosește rezultatele acestei cercetări pentru a oferi informații, idei și sfaturi care să ajute PMM-urile să trateze provocările cu care se confruntă.       Acest articol vizează diferențierea în raport cu firmele concurente, identificată ca fiind a patra provocare importantă a PMM-urilor de la nivel global, furnizarea serviciilor de consultanță de...

citeste tot

Examen de admitere la stagiu Proba din 7 octombrie 2017 – Contabilitate, Fiscalitate, Drept

Examen de admitere la stagiu Proba din 7 octombrie 2017 – Contabilitate, Fiscalitate, Drept Locaţie: Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Corpul B,                   Bld. Carol I, Amfiteatrul B5 Liste candidaţi:                    – Categoria expert contabil (click pentru detalii)                  – Categoria expert contabil autorizat (click pentru...

citeste tot

Examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017

Examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017

         Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 11 și 18 noiembrie a.c., examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat.     Examenul va consta în două probe: proba scrisă, în data de 11 noiembrie, și proba orală, ce va avea loc la 18 noiembrie.     Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza de...

citeste tot

Newsletter Accountancy Europe – septembrie 2017

Accountancy Europe a publicat buletinul de știri pe luna septembrie, disponibil direct pe site-ul organizației.

citeste tot

Conferința IASB cu normalizatorii mondiali de standarde și Forumul internațional al normalizatorilor de standarde de contabilitate (IFASS)

Conferința IASB cu normalizatorii mondiali de standarde și Forumul internațional al normalizatorilor de standarde de contabilitate (IFASS)

În perioada 25-26 septembrie 2017 a avut loc la Londra, Conferința IASB cu normalizatorii mondiali de standarde, eveniment la care CECCAR a participat prin reprezentatul său, dl Marcel Vulpoi, coordonator al Comitetului de revizuire IFRS BV 2017. În cadrul evenimentului au fost abordate aspecte privind sprijinirea implementării IFRS 17 Contracte de asigurare, instrumente financiare cu caracteristici de capitaluri proprii, activități cu tarife reglementate, IFRS pentru IMM precum și sesiuni educative privind IFRS 17, o mai bună...

citeste tot