AFISARE REZULTATE EXAMEN DE ADMITERE LA STAGIU 2016

Luni 24 octombrie 2016 se vor afișa la avizierul filialei rezultatele examenului de admitere la stagiu organizat de CECCAR în sesiunea 2 și 9 octombrie 2016. Potrivit O.G. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se declară admiși candidații care obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină. Împotriva rezultatului obținut candidații pot face contestații, în termen de 24 de ore de la...

citeste tot

În atenția candidaților la examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează annual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit art. 2 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de...

citeste tot

Dosarul de înscriere la examenul de acces la stagiu – 2016

a) Înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil se face pe baza unei cereri tip, însoţită de următoarele documente: certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exerciţiu deplină; curriculum vitae; copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă de licenţă recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat. b) Înscrierea la...

citeste tot

NOUTĂŢI EDITORIALE

NOUTĂŢI EDITORIALE

                      Editura CECCAR a publicat “Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat”, Ediția a V-a, revizuită, 2016. Acest produs reprezintă un suport pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu. Publicația conține informații detaliate cu privire la programele aferente examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert...

citeste tot

CURSURI PENTRU PREGĂTIREA EXAMENULUI DE ACCES LA PROFESIE 2016

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – Filiala Iaşi organizează cursuri de pregătire în vederea susţinerii examenului de admitere la stagiu pentru obţinerea calităţii  de expert contabil şi contabil autorizat, în perioada iulie – septembrie 2016 (în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică). Cursul se organizează pentru toate disciplinele prevăzute în programa de examen. Cererile de înscriere pentru curs se primesc la sediul filialei, până pe data de 05.06.2016. Formular ataşat: ...

citeste tot

Cursuri iunie 2016

C.E.C.C.A.R. Filiala Iaşi organizează următorul curs: Curs “ÎNŢELEGEREA ŞI APLICAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ” – 11 și 12 iunie 2016 Formularul de înscriere poate fi descărcat aici (click pentru formular de înscriere). Pentru confirmarea participării dumneavoastră la curs, vă rugăm să ne transmiteți formularele de înscriere pe adresa de e-mail...

citeste tot

Program de Doctorat în Fiscalitatea Internațională a Întreprinderilor (DIBT) – parteneriat al Universității de Economie și Afaceri (WU) din Viena și al Institutului pentru Fiscalitate Austriacă și Internațională

  Programul Doctoral în Fiscalitatea Internațională a Întreprinderilor (DIBT) intră în cel de-al 6-lea său an. Acesta este un program de doctorat de 3 ani care se desfășoară doar în limba engleză, deschis tuturor studenților excepționali din întreaga lume care sunt interesați să urmeze o educație doctorală de excelență care să îi ajute să se pregătească în cercetarea din domeniul fiscalității întreprinderilor internaționale. Citeste mai...

citeste tot

NOUTATI EDITORIALE

NOUTATI EDITORIALE

GHID PRACTIC DE APLICARE A REGLEMENTARILOR CONTABILE PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INDIVIDUALE SI SITUATIILE FINANCIARE CONSOLIDATE, aprobate prin OMFP nr.1802/2014, 80 lei - disponibila la sediul filialei incepand cu 30 iunie.

citeste tot

COMUNICAT: Rezultatele alegerilor pentru funcţia de PREŞEDINTE al CONSILIULUI Filialei Iaşi

Comisia de nominalizare şi Comisia de validare stabilite prin Hotărârea nr. 15/01 din 14.01.2015 a Consiliului filialei, întrunite în şedinţă în data de 06 mai 2015, orele 15:30, în urma numărării opţiunilor exprimate pentru funcţia de preşedinte al Consiliului filialei Iaşi a CECCAR, conform Procesului verbal nr. 672/06.05.2015, în unanimitate declară următoarele (click pentru detalii)

citeste tot

APEL pentru amendarea proiectului Codului de procedură fiscală

APELUL CECCAR prin care se solicită amendarea proiectului Codului de procedură fiscală aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor relative la obligația experţilor contabili de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 Euro.   Către, EXPERŢII CONTABILI şi CONTABILII...

citeste tot