2. Luna Februarie 2005

Cuprins revistă CECCAR
„CONTABILITATEA, EXPERTIZA ŞI AUDITUL AFACERILOR”
– februarie 2005 –

PRO DOMO
– Din activitatea CECCAR
– Agenda preşedintelui – februarie 2005
– Seminarul Regional de Educaţie „Standarde Internaţionale de Educaţie emise de IFAC”
– Cursuri de instruire profesională – martie 2005
– Consiliul SEEPAD

TEORIE CONTABILĂ
– Politici de manipulare a informaţiilor prezentate prin situaţiile financiare – Lucian Cernuşca

PRACTICĂ CONTABILĂ
– Situaţiile financiare previzionate – o modalitate de a „anticipa” viitorul – Dorina Lezeu, Victoria Bogdan
– Contabilitatea operaţiilor privind decontarea taxei pe valoarea adăugată (II) – Ioan Moroşan

CONTABILITATE ŞI CONTROL DE GESTIUNE
– Benchmarking-ul: (într-adevăr) un nou drum spre performanţă (?) – Nadia Albu, Cătălin Albu
– Benchmarking-ul: un nou drum spre performanţă sau doar o fundătură? – Stere Mihai
– Elemente semnificative privind analiza performanţelor întreprinderii în economiile inflaţioniste (II) – Valeriu Brabete, Cristian Drăgan

FINANŢELE ÎNTREPRINDERII
– Modele de optimizare a structurii financiare a întreprinderii – Mihaela-Brânduşa Tudose

AUDIT
– Evoluţia auditului financiar pe plan mondial – Anca Mădălina Bogdan

FISCALITATE
– Contribuţiile sociale – Virginia Greceanu

TEHNOLOGIA INFORMAŢIILOR
– Profilaxia şi diagnosticul aplicaţiei informatice – Mirela Gheorghe

CONSULTANŢĂ FISCAL – CONTABILĂ
– Întrebări şi răspunsuri – Tatiana Molico

BIBLIOTECA DE SPECIALITATE
– Lucrări editate de CECCAR, destinate vânzării