4. Luna Aprilie 2005

Cuprins revistă CECCAR
„CONTABILITATEA, EXPERTIZA ŞI AUDITUL AFACERILOR”
– aprilie 2005 –

PRO DOMO
– Din activitatea CECCAR
– Agenda preşedintelui – aprilie 2005
– Schiţa-Program privind strategia CECCAR pentru perioada 2005 – 2010
– Principalele hotărâri adoptate de Conferinţa Naţională
– Conferinţa de presă a ACAP
– Mai multă competenţă şi profesionalism
– Lista membrilor CECCAR sancţionaţi disciplinar în anul 2004
– Cursuri de instruire profesională – mai 2005-08-29

PRACTICĂ CONTABILĂ
– Inventarierea patrimoniului unităţii şi contabilitatea diferenţelor (I) – Ioan Medeşan
– Situaţiile financiare previzionate – Dorina Lezeu, Daniela Zăpodeanu
– Despre contabilitatea taxei pe valoarea adăugată neexigibilă – Costel Istrate

CONTABILITATE ŞI CONTROL DE GESTIUNE
– Evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă – Neculai Tabără, Maria Carmen Avram

AUDIT
– Standarde, principii, metode, tehnici şi instrumente utilizate în realizarea auditului sistemelor informatice (II) – Veronica Adriana Popescu

FINANŢELE ÎNTREPRINDERII
– Afaceri de scont cambial – Tatiana Molico, Eugen Wunder

FISCALITATE
– Bursele private – Nicolae Grigorie-Lăcriţa
– Noi reglementări privind aplicarea Codului fiscal – Virginia Greceanu

OPINII
– Avansurile băneşti – Constantin Răpăilă
– Inventarierea patrimoniului – Gheorghe Gheorghe

INTERNAŢIONAL
– Proceduri contabile occidentale: degrevări fiscale pentru dividende şi dezmembrarea acţiunilor – Elena Dobre
– Comunicate internaţionale

CONSULTANŢĂ FISCAL – CONTABILĂ
– Întrebări şi răspunsuri – Tatiana Molico

BIBLIOTECA DE SPECIALITATE
– Lucrări editate de CECCAR, destinate vânzării