5. Luna Mai 2005

Cuprins revistă CECCAR
„CONTABILITATEA, EXPERTIZA ŞI AUDITUL AFACERILOR”
– mai 2005 –

PRO DOMO
– Din activitatea CECCAR
– Agenda preşedintelui – mai 2005
– Cursuri de instruire profesională – iunie 2005

PRACTICĂ CONTABILĂ
– Inventarierea patrimoniului unităţii şi contabilitatea diferenţelor (II) – Ioan Medeşan
– Conversia datoriilor unei întreprinderi – Elena Dobre
– Contabilitatea produselor finite vândute în sistem de consignaţie – Andrei Cozoş
– Noua metodologie de calcul privind impozitarea salariilor – Tatiana Molico

STANDARDE INTERNAŢIONALE
– O utopie, încă, pentru România: schemele de beneficii definite ale angajatorului – Iuliana Cenar

CONTABILITATE ŞI CONTROL DE GESTIUNE
– Consideraţii privind valorizarea învăţării organizaţionale prin ABC/M – Cătălin Albu

FINANŢELE ÎNTREPRINDERII
– Evoluţia şi relevanţa teoriilor privind structura financiară optimă – Mihaela-Brânduşa Tudose

FISCALITATE
– Care indemnizaţii sunt impozabile şi care nu? – Virginia Greceanu

AUDIT
– Etica profesională: condiţie şi deziderat pentru auditorii financiari din România – Anca Mădplina Bogdan

OPINII
– Taxa pe valoarea adăugată – Niculina Orzan, Radu Iconaru

INTERNAŢIONAL
– Comunicat de presă
– Ştiri IFAC

CONSULTANŢĂ FISCAL – CONTABILĂ
– Întrebări şi răspunsuri – Ion Ionaşcu

BIBLIOTECA DE SPECIALITATE
– Lucrări editate de CECCAR, destinate vânzării