6. Luna Iunie 2005

Cuprins revistă CECCAR
„CONTABILITATEA, EXPERTIZA ŞI AUDITUL AFACERILOR”
– iunie 2005 –

PRO DOMO
– Din activitatea CECCAR
– Agenda preşedintelui – iunie 2005
– Master Contabilitate, Control, Audit
– Cursuri de instruire profesională – iulie 2005

PROFESIA CONTABILĂ
– Opinii privind exercitarea profesiei contabile în România – Radu Iconaru

TEORIE CONTABILĂ
– Costurile – alternativă în determinarea şi analiza rezultatului contabil – Corina Dumitru

PRACTICĂ CONTABILĂ
– Reglementarea şi contabilitatea garanţiilor de bună execuţie – Ioan Medeşan
– Situaţiile financiare anuale: sursă de informaţii pentru identificarea întreprinderilor în dificultate – Violeta State

STANDARDE INTERNAŢIONALE
– Câteva elemente privind deprecierea activelor – Costel Istrate

CONTABILITATE ŞI CONTROL DE GESTIUNE
– Analiza instrumentelor controlului de gestiune prin prisma evoluţiei strategiei – Nadia Albu

FINANŢELE ÎNTREPRINDERII
– Factoringul: un instrument modern de asigurare a lichidităţilor în economia de piaţă funcţională – Tatiana Molico, Eugen Wunder

FISCALITATE
– Inspecţia fiscală – Cristian Marinescu

TEHNOLOGIA INFORMAŢIILOR
– Implicaţiile tehnologiilor informaţionale în activitatea decizională – cu aplicabilitate la nivelul CECCAR – Florin Lascu, Viorel Matei

OPINII
– Un contract nereuşit de prestaţii auto în construcţii – Gheorghe Gheorghe
INTERNAŢIONAL
– Declaraţiile privind obligaţiile membrilor IFAC – traducere Cristina Bărbulescu
– Comunicat IASB – traducere Ruxandra Şerbănescu
CONSULTANŢĂ FISCAL – CONTABILĂ
– Întrebări şi răspunsuri – Tatiana Molico

BIBLIOTECA DE SPECIALITATE
– Lucrări editate de CECCAR, destinate vânzării