ADUNARE GENERALĂ 2017

SIGLA CECCAR BUNA-culori bune

 

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (C.E.C.C.A.R.)

FILIALA IAŞI

  

În ziua de 29 martie, ora 16.30, la Grand Hotel Traian, Centrul de conferinţe – sala „Mihai Eminescu”,  va avea loc Adunarea generală de dare de seamă a membrilor Filialei Iaşi a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut;

  2. Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;

  3. Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

  4. Aprobarea Programului de activitate pe anul în curs;

  5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs;

  6. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

  7. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

  8. Aprobarea listei cabinetelor propuse a fi supuse auditului de calitate în anul următor;

  9. Diverse.

 

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condţiilor de validitate prevăzute la pct.110 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al CECCAR, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, următoarea Adunare generală este convocată în aceeaşi zi, la ora 17.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.