ADUNARE GENERALĂ 2018

C.E.C.C.A.R. FILIALA IAŞI  

 

 ADUNARE GENERALĂ 2018

          În ziua de 29 martie 2018, ora 16.30, la Grand Hotel Traian, Centrul de conferinţe – sala „Mihai Eminescu”,  va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Iaşi a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

  2. Aprobarea Programului de activitate pe anul în curs;

  3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs;

  4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

  5. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

  6. Alegeri pentru cenzor/comisia de cenzori;

  7. Validarea alegerilor pentru Consiliul filialei şi Comisia de disciplină;

  8. Diverse (dacă este cazul).

    În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condiţiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din O.G. nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeaşi zi, la ora 17.30, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenţi, potrivit alin.(3), art.34 din O.G. nr.65/1994.