Adunarea generala

În data de 21 martie 2019, de la ora 16.30, la Grand Hotel Traian, ȋn Centrul de conferinţe – Sala „Mihai Eminescu”,  va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Iaşi a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
  2. Aprobarea Programului de activitate pe anul ȋn curs;
  3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul ȋn curs;
  4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
  5. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea președintelui Consiliului filialei;
  6. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite.

 

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condiţiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art. 34 din O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeaşi zi, la ora 17.30, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenţi, potrivit alin.(3), art. 34 din O.G. nr. 65/1994.