ANUNT ALEGERI PRESEDINTE

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania Filiala Iasi anunta ca s-au reluat procedurile pentru alegerea viitorului presedinte, ca urmare a invalidarii declaratiilor de candidatura depuse.

Comisia de nominalizare constituita la nivelul Filialei Iasi  invita  toti membrii care doresc si care indeplinesc conditiile pentru a candida la functia de presedinte, sa isi depuna declaratia de candidatura.

Declaratia de candidatura (click pentru descarcare) completata la toate rubricile potrivit reglementarilor Corpului se va depune la sediul filialei pana la data de 20 martie 2015.

Pentru functia de presedinte poate candida orice membru al filialei care indeplineste conditiile si criteriile prevazute de Regulament, si in mod special:

a) reputatia;

b) atasamentul la onoarea, prestigiului si interesele Corpului;

c) indeplinirea obligatiilor fata de Corp in ultimii 3 ani (participarea la adunarile generale, obligatiile financiare, obligatiile profesionale  etc. );

d) calitati manageriale;

e) activitati desfasurate in interesul profesiei contabile (cursuri predate, activitatea in diferite comitete, grupuri de lucru ale Corpului, sprijin de orice natura, lucrari scrise, seminarii organizate, activitatea in diferite structuri alese sau executive ale Corpului).

Conducerea filialei