Conferinţa Naţională de dare de seamă şi alegeri a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România Bucureşti – 14 martie 2014

În data de 14 martie 2014, la Bucureşti, a avut loc Conferinţa Naţională de dare de seamă şi alegeri a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România, organizată potrivit legii, cu următoarea ordine de zi:
1. Raport privind activitatea desfăşurată de Consiliul Superior şi Consiliile filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România în anul 2013
2. Raport privind rezultatele activităţii financiare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România la 31 decembrie 2013
3. Raportul Auditorului statutar privind activitatea financiară a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România în anul 2013
4. Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi execuţia bugetului activităţii de investiţii la data de 31 decembrie 2013
5. Programul de activitate al Corpului pentru anul 2014
6. Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Bugetul activităţii de investiţii ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România pentru anul 2014
7. Raportul privind activitatea comisiilor de disciplină de pe lângă Consiliile filialelor şi a Comisiei superioare de disciplină de pe lângă Consiliul Superior al Corpului, în anul 2013
8. Raport privind modul de organizare şi desfăşurare a Adunărilor generale de dare de seamă, desfăşurate la nivelul filialelor Corpului în anul 2014
9. Lista cu experţii contabili propuşi în cadrul adunărilor generale ale filialelor pentru acordarea titlului de „Preşedinte de onoare”, „Expert contabil de onoare” şi „Contabil autorizat de onoare”
10. Alegeri:
a) alegeri pentru Consiliul Superior şi reînnoirea a jumătate din membri;
b) alegerea Comisiei Superioare de disciplină;
11. Discuţii şi propuneri pe marginea materialelor prezentate
12. Diverse
12.1 Adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 559.961 din 08.11.2013 referitoare la propuneri privind introducerea membrilor inactivi în structurile de conducere ale CECCAR.
Toate materialele au fost aprobate iar propunerile de la pct. 12.1 au fost respinse în unanimitate de voturi.
În urma desfăşurării alegerilor pentru Consiliul Superior al Corpului, acesta are următoarea componenţă:

ceccar

 

Noul Consiliu Superior al Corpului s-a întrunit în prima şedinţă în cadrul căreia a fost ales cu unanimitate de voturi Biroul Permanent al Consiliului în următoarea componenţă:

ceccar 3

 

 

Secretariat organe de conducere
Coordonate: soc@ceccaro.ro