Examen aptitudini

 

Pentru sesiunea din luna aprilie (13 și 20 aprilie) a examenului de aptitudini, CECCAR vine în întâmpinarea stagiarilor care s-au prezentat la cel puțin una dintre sesiunile din anii 2016, 2017 și 2018 ale Examenului de aptitudini și care nu au promovat examenul prin reducerea taxei de înscriere. Taxa de înscriere pentru categoria expert contabil este redusă la nivelul de 500 de lei, iar pentru categoria contabil autorizat – 350 de lei.

Candidații din categoria de mai sus vor actualiza dosarul de înscriere cu următoarele documente:
• cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
• copie a actului de identitate (BI/CI);
• certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;
• adeverință medicală valabilă la data examenului;
• două fotografii tip BI/CI;
• dovada achitării taxei de înscriere la examen.

Stagiarii care se încadrează pentru susținerea examenului în aprilie 2019 și care nu au mai susținut examenul de aptitudini până în prezent vor depune dosarul de înscriere cu următoarele documente:
• certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
• certificatul de stagiu;
• copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
• cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
• copie a actului de identitate (BI/CI);
• certificat de cazier judiciar;
• adeverință medicală;
• două fotografii tip BI/CI;
• dovada achitării taxei de înscriere la examen – 175 euro pentru expert contabil și 125 euro pentru contabil autorizat (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Dosarele se vor depune la filiala din raza de domiciliu a candidatului sau la filiala la care a efectuat stagiul până la data de 29 martie 2019.
Vom reveni cu informații privind centrele de examen după finalizarea înscrierii candidaților.
mații importante cu privire la înscrierea la sesiunea aprilie 2019
a Examenului e aptitudini

Pentru sesiunea din luna aprilie (13 și 20 aprilie) a examenului de aptitudini, CECCAR vine în întâmpinarea stagiarilor care s-au prezentat la cel puțin una dintre sesiunile din anii 2016, 2017 și 2018 ale Examenului de aptitudini și care nu au promovat examenul prin reducerea taxei de înscriere. Taxa de înscriere pentru categoria expert contabil este redusă la nivelul de 500 de lei, iar pentru categoria contabil autorizat – 350 de lei.

Candidații din categoria de mai sus vor actualiza dosarul de înscriere cu următoarele documente:
• cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
• copie a actului de identitate (BI/CI);
• certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;
• adeverință medicală valabilă la data examenului;
• două fotografii tip BI/CI;
• dovada achitării taxei de înscriere la examen.

Stagiarii care se încadrează pentru susținerea examenului în aprilie 2019 și care nu au mai susținut examenul de aptitudini până în prezent vor depune dosarul de înscriere cu următoarele documente:
• certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
• certificatul de stagiu;
• copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
• cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
• copie a actului de identitate (BI/CI);
• certificat de cazier judiciar;
• adeverință medicală;
• două fotografii tip BI/CI;
• dovada achitării taxei de înscriere la examen – 175 euro pentru expert contabil și 125 euro pentru contabil autorizat (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Dosarele se vor depune la filiala din raza de domiciliu a candidatului sau la filiala la care a efectuat stagiul până la data de 29 martie 2019.
Vom reveni cu informații privind centrele de examen după finalizarea înscrierii candidaților.

 
I. DOSAR ÎNSCRIERE EXAMEN APTITUDINI – (clic pentru detalii)

II. CERERE DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE APTITUDINI

1.      Cerere pentru stagiarii care lucrează în societăţi de expertiză contabilă membre ale Corpului – (clic pentru detalii)

2.     Cerere pentru stagiarii care au lucrat au lucrat in societati de expertiza dar au urmat si stagiul – (clic pentru detalii)

2.      Cerere pentru stagiarii in sistem colectiv sau individual care au obtinut derogare – (clic pentru detalii)

3.      Cerere pentru stagiarii din anul III (sistem colectiv sau sistem individual) – (clic pentru detalii)

 III. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE APTITUDINI  – (clic pentru detalii)

IV. RAPORTUL TUTORELUI DE STAGIU - MODEL (clic pentru detalii)