Membri inactivi

ANUNŢ MEMBRII INACTIVI

În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al C.E.C.C.A.R., republicat, şi a Normelor nr. 1500/05.02.2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor aprobate în Conferinţa Naţională din 14 Martie 2009, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

  • pct. 92 din R.O.F. C.E.C.C.A.R. „evidenţa persoanelor care au calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, inactive, se ţine în cadrul secţiunilor Experţi contabili şi Contabili autorizaţi, pe întreaga perioadă de inactivitate. Procedura de reactivare a membrilor inactivi se stabileşte de Consiliul superior.”

  • pct. 97 din R.O.F. C.E.C.C.A.R. „Consiliul filialei pronunţă radierea unui membru din Tabloul Corpului în următoarele situaţii:

a) când membrul Corpului a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de administrare şi gestiune a societăţilor comerciale;

b) nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor încasate de la persoanele fizice;

c) neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an;

d) nerespectarea normelor referitoare la incompatibilităţi şi conflicte de interese;

e) membrul Corpului a fost sancţionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;

f) membrul Corpului a fost declarat inapt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.”

  • pct. 98 din R.O.F. C.E.C.C.A.R. „orice membru al Corpului poate cere încetarea provizorie de a mai face parte din acesta. La cererea adresată conducerii filialei, prin scrisoare recomandată ori prin depunere la secţiunea de resort cu semnătură de primire, se arată motivele şi data de la care doreşte să înceteze a mai fi membru al Corpului” şi

  • pct. 102 din R.O.F. C.E.C.C.A.R-Cel interesat poate, atunci când doreşte, dar nu mai târziu de 3 ani şi când sunt îndeplinite condiţiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, să obţină reînscrierea în Tabloul Corpului, dând curs procedurii prevăzute pentru înscriere

În cazul în care a trecut o perioadă mai mare de 3 ani de la data renunţării la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat ori a radierii din Tablou, persoana în cauză va susţine din nou examenul de aptitudini pentru atribuirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat, dacă celelalte condiţii pentru obţinerea calităţii prevăzute de regulament sunt îndeplinite.”

Faţă de cele menţionate mai sus, vă rugăm să vă prezentaţi până la data de 31 iulie 2009 la sediul Filialei C.E.C.C.A.R. Iaşi, pentru a vă clarifica poziţia dumneavoastră în evidenţele Corpului.

Vă reamintim, Consiliul filialei doreşte să rămâneţi alături de noi, ca membru al filialei, să participaţi la menţinerea competenţei profesionale a dvs. şi la îmbunătăţirea profesiei contabile, a rolului profesionistului în economie şi în societatea românească.