Consultare publică privind evaluarea normelor de facturare

Consultare publică privind evaluarea normelor de facturare

În data de 13 iunie 2018, Comisia Europeană a lansat o consultare privind evaluarea normelor de facturare cu TVA. Scopul consultării este acela de a colecta date necesare evaluării normelor de facturare introduse prin Directiva 2010/45/UE. În particular, datele colectate cu ajutorul acestei consultări trebuie să conducă la identificarea și cuantificarea costurilor de reglementare, beneficiilor, economiilor și simplificărilor potențiale pentru mediul de afaceri, generate de normele de facturare. O atenție sporită este acordată...

citeste tot

Buletinul de știri ETAF pentru luna iulie

Buletinul de știri ETAF pentru luna iulie

Federația Europeană a Consultanților Fiscali (ETAF) a publicat buletinul de știri pentru luna iulie. În cuvântul de început, președintele Philippe Arraou urează bun venit noilor membri ai    Federației, printre care și Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – CECCAR. Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați site-ul...

citeste tot

A 5-a Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

A 5-a Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (UE) din 19 iunie 2018. Noua directivă stabilește o serie de măsuri menite să combată în mod mai eficient finanțarea terorismului și să asigure mai multă transparență în...

citeste tot

Modificare program de lucru

Începând cu data de 1 iulie 2018 programul de lucru al CECCAR Filiala Iasi se va desfăsura în intervalul orar: 09:00-17:00

citeste tot

O nouă publicație de interes pentru stagiarii CECCAR: Elemente de Dreptul Muncii, ediția a II-a, revizuită

O nouă publicație de interes pentru stagiarii CECCAR: Elemente de Dreptul Muncii, ediția a II-a, revizuită

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a lansat cea de-a II-a ediție, revizuită, a publicației Elemente de Dreptul Muncii, volum semnat de prof. univ. dr.      Raluca Dimitriu, cadru didactic al Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Publicația se adresează stagiarilor din anul I, fiind disponibilă la filialele CECCAR din întreaga țară, la prețul de 25 de lei. Lucrarea tratează legislația muncii atât din...

citeste tot

Întâlnirea comitetului TAX3, acordarea de facilități fiscale în Luxemburg, sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată – principalele teme ale newsletter-ului ETAF

Întâlnirea comitetului TAX3, acordarea de facilități fiscale în Luxemburg, sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată – principalele teme ale newsletter-ului ETAF

The European Tax Adviser Federation (ETAF) a publicat newsletter-ul săptămânal. Principalele subiecte ale săptămânii 18-22 iunie 2018 au fost: Pe 21 iunie, comitetul TAX3 din Parlamentul European s-a reunit într-o audiere publică cu titlul „Lecțiile învățate din Paradise Papers”. Petr Ježek (ALDE), președintele comitetului TAX3 împreună cu Achim Pross (OECD), Juliette Garside (The Guardian) și Lucía Rossel Flores (COFFERS) au discutat despre eforturile UE și OCDE de a dezvolta reglementări pentru combaterea și...

citeste tot

Documente de poziţie

Documente de poziţie

  Accountancy Europa – Profesia contabilă și fiscalitatea: abordarea corectă (2015)

citeste tot

REZULTATE EXAMINARE STAGIARI, SESIUNEA 08-10 IUNIE 2018

ANUNT  IMPORTANT Azi 22 iunie  2018 , ora 12.00 la sediul filialei s-au afisat rezultatele finale ale examinarii stagiarilor din sesiunea 08-10 iunie 2018. Eventualele contestaţii se vor primi până luni, 25.06.2018 ora 12.00, la adresa de email a Centrului de stagiu Iaşi: ceccariasi@ceccariasi.ro. Dupa expirarea acestui termen nu se vor mai primi contestatii. Cu acest prilej vă reamintim faptul că nota de promovare pentru fiecare disciplină şi probă este de minim...

citeste tot

Accountancy Europe, despre importanța rolului profesioniștilor contabili în domeniul fiscal

Accountancy Europe, despre importanța rolului profesioniștilor contabili în domeniul fiscal

Profesionistul contabil joacă un rol important în domeniul fiscal, rol evidențiat și de unele documente publicate de Accountancy Europe. Primul dintre acestea, Profesia contabilă și fiscalitatea: abordarea corectă (2015) – explică, pe larg, rolul profesiei contabile în sistemele fiscale, subliniind poziția ideală a contabilului pentru a trata cu contribuabilii, autoritățile fiscale și organele de reglementare într-un mediu fiscal în continuă schimbare. Cel de-al doilea document, sub formă de întrebări și...

citeste tot

Consilier învăţământ în cadrul Institutului Național de dezvoltare profesională a contabililor.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs pentru Aparatul Central din localitatea București str. Intrarea Pielari nr. 1 sector 4 în vederea ocupării postului de consilier învătământ în cadrul  Institutului Național de dezvoltare profesională a contabililor. Condiţiile generale pentru persoana care de participă la concurs: are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în...

citeste tot