Regulamentul General privind Protecţia Datelor

Regulamentul General privind Protecţia Datelor

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulației a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit pe scurt GDPR, va începe să producă efecte în toate statele Uniunii Europene începând cu data de 25 mai a.c. Accountancy Europe a publicat un document informativ pentru a ajuta contabilii să înțeleagă impactul noilor reglementări asupra...

citeste tot

Anunț concurs consilier juridic CECCAR – Aparatul Central

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central  din București, str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării a două posturi de consilier juridic  în cadrul Direcției Juridice Resurse Umene și Achiziții Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște...

citeste tot

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Contabilitatea și auditul în condițiile globalizării: realizări și perspective de dezvoltare”

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Contabilitatea și auditul în condițiile globalizării: realizări și perspective de dezvoltare”

  În zilele de 19 și 20 aprilie 2018, Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) și Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP) au organizat la Chișinău, cu sprijinul ACCA și KPMG în Moldova, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională anuală dedicată Zilei Profesionale a Contabilului, având în acest an ca temă Contabilitatea și auditul în condițiile globalizării: realizări și perspective de dezvoltare. Cu această ocazie, Președintele filialei CECCAR...

citeste tot

CONVOCARE CONFERINȚA NAȚIONALĂ 14 aprilie 2018

1.Convocare Consiliul Filialei 2.Convocare Comisia de Disciplina 3.Convocare reprezentanti 1-100

citeste tot

Noi publicații pentru stagiarii CECCAR: Contabilitate și raportare financiară și Contabilitate managerială

Noi publicații pentru stagiarii CECCAR: Contabilitate și raportare financiară și Contabilitate managerială

    Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a lansat două noi publicații: Contabilitate și raportare financiară, destinată stagiarilor din anii I și III, și Contabilitate  managerială, utilă stagiarilor din anul I. Ambele volume sunt disponibile la filialele CECCAR din întreaga țară, Contabilitate managerială, ediția a II-a, revizuită având prețul de 25 lei, iar Contabilitate și raportare financiară, ediția a II-a, revizuită – 30 lei. În lucrarea Contabilitate și...

citeste tot

Procesul de votare pentru Consiliul filialei şi Comisia de disciplină a filialei

Publicat astăzi, 16 martie 2018 Potrivit Hotărârii Consiliului filialei CECCAR Iași nr.18/04 din 15.03.2018, vă comunicăm detaliile organizatorice cu privire la procesul de votare pentru Consiliul filialei şi Comisia de disciplină a filialei: Perioada de desfășurare a votării: 21 – 22 martie 2018; Intervalul orar: 10.00 – 18.00; Locația: sediul CECCAR Filala Iași, Str. Barbu Lăutaru nr. 1, jud. Iași. Procesele verbale privind procesul de nominalizare a candidaţilor la funcţia de membru in Consiliul filialei şi...

citeste tot

ALEGERI 2018

Procedura alegeri CF CDF Grafic alegeri CF si CDF Declaratie candidatura membru CF 2018 (PDF) Declaratie candidatura membru CF 2018 (WORD) Declaratie candidatura membru Comisia de Disciplina a Filialei 2018 (PDF) Declaratie candidatura membru Comisia de Disciplina a Filialei 2018 (WORD)

citeste tot

ADUNARE GENERALĂ 2018

ADUNARE GENERALĂ 2018

C.E.C.C.A.R. FILIALA IAŞI      ADUNARE GENERALĂ 2018           În ziua de 29 martie 2018, ora 16.30, la Grand Hotel Traian, Centrul de conferinţe – sala „Mihai Eminescu”,  va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Iaşi a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cu următoarea ordine de zi: Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de...

citeste tot

TEMATICĂ EXAMEN APTITUDINI 21-28.04.2018

   Click pentru vzualizare/descărcare EC Tematica Aptitudini aprilie 2018 CA Tematica Aptitudini aprilie 2018 Link redirectionare către CECCAR.RO Forma finală a programei va fi publicată ulterior obținerii avizului din partea Ministerului Finanțelor...

citeste tot

FORMULARE – RAPORT DE ACTIVITATE 2017 – VERSIUNE VALABILA INCEPAND CU 01 MARTIE 2018

   ÎNCEPÂND CU 1 MARTIE 2018, RAPOARTELE ANUALE DE ACTIVITATE SE DEPUN EXCLUSIV ONLINE, ACCESÂND PLATFORMA https://raport.ceccar.ro.   formular   RAPORT PERSOANE FIZICE INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE RAPORT PERSOANE FIZICE FORMULAR „Declaratie capacitate de exercitiu deplina” FORMULAR „Declaratie cazier” formular RAPORT PERSOANE JURIDICE INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE RAPORT...

citeste tot