Repartizarea pe săli a candidaţilor la examenul de aptitudini Proba scrisă – 11 noiembrie 2017

Locaţie: Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Corpul B,                Amfiteatrul B7 Liste candidaţi:                  – Categoria expert contabil (click pentru detalii)                                                                                 IMPORTANT: – Examenul va incepe la orele 09:00 – Accesul în sala de examen se face între orele 08:00 şi 08:45, pe baza actului de identitate. Este interzis ca...

citeste tot

Ziua Internațională a Contabilului

Ziua Internațională a Contabilului

   CECCAR se alătură IFAC în sărbătorirea Zilei Internaționale a Contabilului – sprijinim cu mândrie profesioniștii contabili și misiunea lor de interes public ce include combaterea corupției, extinderea creșterii economice și îmbunătățirea calității vieții. Potrivit IFAC, sunt 3 milioane de profesioniști contabili la nivel mondial.    La mulți ani profesioniștilor contabili!                  ...

citeste tot

Ziua Internațională a Contabilului

Ziua Internațională a Contabilului

     La 10 noiembrie 1494, Luca Pacioli (1445-1517) – călugăr franciscan, matematician şi teolog –, considerat părintele contabilității, a publicat Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita. Despre conturi și alte evidențe, unul dintre capitolele acestei cărți, conținea o descriere detaliată despre contabilitatea Veneției. Pacioli a fost primul care a publicat o lucrare despre sistemul dublu de intrare în evidența contabilă. A fost prima lucrare tipărită despre metoda contabilității duble și...

citeste tot

Anunt rezultate examen admitere la stagiu la profesia de expert contabil/contabil autorizat – sesiunea 2017

       Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 07 şi 14 octombrie 2017 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.       Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în...

citeste tot

PROGRAM AUDITOR DE CALITATE

       Vă informăm că în perioada 13-14 noiembrie 2017, auditorul de calitate al filialei Iași este în concediu de odihnă.       Începând cu data de 15.11.2017 (miercuri), programul revine la normal.

citeste tot

Legea privind plata defalcată a TVA, adoptată de Senat

Legea privind plata defalcată a TVA, adoptată de Senat

       Legea de aprobare a Ordonanței nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA a fost adoptată, marți, de Senat.     Textul legislativ, în forma modificată și adoptată de Senat, ca primă Cameră sesizată, prevede că „au obligația să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont de TVA persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, pentru încasarea și plata TVA, și instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal...

citeste tot

Noi publicații pentru stagiarii CECCAR

Noi publicații pentru stagiarii CECCAR

   CECCAR pune la dispoziția stagiarilor două noi publicații – Dreptul afacerilor , autor Ioana Nely Militaru, și Elemente de dreptul muncii , de Raluca Dimitriu – volume ce tratează, printre altele, atât teoretic, cât și practic, aspecte legate de legislația muncii, terminologia folosită, categoriile de contracte în baza cărora se prestează munca, raporturile juridice de afaceri.    Cele două publicații se vând împreună, la prețul de 50 lei, și sunt disponibile la filialele CECCAR din întreaga...

citeste tot

Articol IFAC – Dileme etice în era digitală

      În contextul schimbărilor rapide aduse de era digitală, IFAC a publicat recent un articol elaborat de dl. Narayanan Vaidyanathan, directorul departamentului pentru Inovații tehnologice din cadrul ACCA, cu privire la provocările etice generate de aceste schimbări.        Articolul analizează modul în care pot fi tratate aceste provocări și rolul pe care profesionistul contabil îl poate juca în acest sens, în calitatea sa de „conștiință etică” a organizației.       Articolul complet este disponibil...

citeste tot

În atenţia stagiarilor anul III

     Dorim să facem cunoscut faptul că în urma evaluării stagiarilor, anul III, din data de 21 octombrie a.c. vor avea posibilitatea înscrierii la examenul de aptitudini, din zilele de 11 şi 18 noiembrie 2017, doar stagiarii care vor fi declaraţi admişi.      Evidenţa stagiarilor admişi va fi comunicată în cel mai scurt timp prin intermediul filialelor CECCAR.       În urma analizei privind situatia absoventilor anului III de stagiu si a rezultatelor examenului de aptitudini, CECCAR are in vedere posibilitatea organizarii...

citeste tot

Consiliul UE: Un prag mai ridicat pentru România în ceea ce privește scutirea de la plata TVA a întreprinderilor mici

     Consiliul Uniunii Europene a adoptat recent o Decizie prin care România este autorizată să acorde o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește echivalentul în monedă națională a 88.500 EUR la cursul de schimb din ziua aderării. Potrivit articolului 1 al Deciziei, scutirea se acordă prin derogare de la articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE, potrivit căruia „România poate acorda o scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) persoanelor impozabile...

citeste tot