PARAFE ANUALE DE EXERCITARE A PROFESIEI

 Prin Hotararea Consiliului Superior nr.12/262 din 22 martie 2012 au fost aprobate unele masuri pe linia transparentei activitatilor profesionale ale membrilor Corpului care prevad ca incepand cu 1 ianuarie 2013 dovada inscrierii in Tabloul Corpului si exercitarii legale a profesiei se face prin aplicarea pe toate contractele, lucrarile, rapoartele si alte documente ce intervin intre membrii CECCAR si clientii sau beneficiarii lucrarilor acestora a parafei cu valabilitate anuala.

Pentru a se evita situatia de a confectiona parafe pentru membrii care nu intentioneaza sa obtina, din diverse motive, viza de exercitare a profesiei, se va transmite directei de specialitate din cadrul Corpului, Tabloul nominal cu membrii care si-au manifestat explicit intentia pana la data de 13.07.2012, in vederea confectionarii parafelor anuale pentru anul 2013.

In luna ianuarie a anului viitor vor fi distribuite parafele membrilor care indeplinesc conditiile de exercitare a profesiei odata cu viza pe legitimatia de expert contabil sau contabil autorizat.