Autorizarea societăților

   

       Metodologia pentru obținerea Avizului de principiu conform prevederilor art. 9 și art. 11 din OG nr. 65/1994 republicată, cu modificările și completările ulterioare

Link-uri descărcare documente:

1. Metodologia pentru obținerea Avizului de principiu

2. Anexa 1.a

3. Anexa 1.b

 

 

 

 

Autorizarea societăţilor

      1. Condiţii privind înscrierea societăţilor de expertiză contabilă şi contabilitate:

      Pentru înscrierea unei societăţii de profil în Tabloul CECCAR este necesară respectarea următoarelor condiţii prevăzute de art. 9 din O.G. 65/1994, republicată şi de Normele deontologice nr. 3334/17.03.2003, referitoare la membrii Corpului – persoane juridice, respectiv:

– societatea să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil şi/sau de contabil autorizat;

– majoritatea acţionarilor sau asociatilor să fie experţi contabili/contabili autorizaţi şi să detină majoritatea actiunilor sau a părtilor sociale (minim 51% din capitalul social) şi totodată consiliul de administratie al societăţii comerciale să fie ales, în majoritate, dintre acţionarii sau asociaţii membri ai Corpului;

– acţiunile să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar să fie admis de adunarea generală;

– obiectul de activitate al unei societati de expertiză contabilă poate să cuprindă pe lângă clasa CAEN 6920 – “Activităţi de contabilitate şi audit financiar consultanţă în domeniul fiscal” şi activitati din clasele CAEN, potrivit celor menţionate în Anexă.

2. Conţinutul dosarului de înscriere:

     Dosarul de înscriere al unei societăţi de expertiză contabilă/contabilitate trebuie să cuprindă, pe lângă documentele emise de filiala de domiciliu, următoarele:

– actele societatii (certificatul de înregistrare, actul constitutiv, certificatul constatator, încheierea Directorului Oficiul Registrului Comerţului/rezoluţia);

– declaratia pe proprie raspundere, cererea de inscriere, declaratia privind functionarea societatii de expertiza contabila/contabilitate si fisa pentru societati comerciale completate de reprezentantul legal al societatii (formulare standard, anexate)

– dovada achitării taxei de înscriere în Tabloul Corpului a societăţii;

– copie de pe carnetul de membru CECCAR al reprezentantului legal.