ULTIMA ZI DE INSCRIERI LA EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE(SESIUNEA 06-13 OCTOMBRIE 2018) ESTE 14 SEPTEMBRIE 2018

 1. A) Inscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil se face pe baza unei cereri tip (Anexa 1 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil), insotita de urmatoarele documente:
 • curriculum vitae (Anexa 2 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil);
 • Certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina  pentru profesia de expert contabil (eliberat de neurolog / psihiatru),
 • Copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare cu diploma de licenta recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
 • Certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat.
 • Copie CI;
 • Copie certificat casatorie (unde este diferenţă de nume între diplomă şi CI);
 • 3 fotografii tip buletin;
 • Taxa de inscriere este echivalentul a 175 Euro la cursul BNR din ziua platii şi se achită în momentul depunerii dosarului;
 1. B) Inscrierea la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat se face pe baza unei cereri tip, insotita de urmatoarele documente:
 • curriculum vitae;
 • Certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina pentru profesia de contabil autorizat (eliberat de neurolog / psihiatru),
 • Copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii medii, cu diploma de bacalaureat, recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii,
 • Certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • Copie CI;
 • Copie certificat casatorie (unde este diferenţă de nume între diplomă şi CI);
 • 3 fotografii tip buletin;
 • Taxa de inscriere este echivalentul a 125 Euro la cursul BNR din ziua platii şi se achită în momentul depunerii dosarului;

 

Data limita pentru inscrieri este – 14 septembrie 2018.

Actele trebuie prezentate in ordinea mentionata, in dosar de incopciat si se depun la Filiala CECCAR  în raza căreia aveţi domiciliul.